Foto: Michael Kempkes

Duitse Bond voor Natuur- en Biodiversiteitsbehoud (NABU)

De Duitse Bond voor Natuur- en Biodiversiteitsbehoud (NABU) heeft meer dan 600.000 leden en ondersteuners in heel Duitsland en is bijna uitsluitend op vrijwillige basis actief in alle deelstaten met ongeveer 2.000 plaatselijke, districts- en vakgroepen. De NABU is door de staat erkend als vereniging voor natuurbehoud en milieubescherming en dus als instelling van openbaar belang, zij dient te worden geraadpleegd over elke ingreep in de natuur. De NABU is verantwoordelijk voor een groot aantal natuurreservaten tussen de Noordzee en de Alpen.

NABU-Kreisverband Borken e. V.
De vereniging NABU-Kreisverband Borken e. V. werd opgericht in 1976 en telt momenteel 1700 leden (per november 2021). Op lokaal niveau coördineert zij het werk in groepen. De vrijwillige leden zorgen voor natuurbehoud bij hen voor de deur.

We hebben inspraak!
Wij voeren gesprekken met overheden, bedrijven en andere instellingen, dienen aanvragen in en stellen verklaringen op voor de Lagere Natuurbeschermingsautoriteit. Wij werken in verschillende werkgroepen en regionale NABU-comités. Wij hebben in toenemende mate contact met lokale politici, maar ook met politiek actieve personen op staats- en federaal niveau.

Wij zorgen voor de bescherming van soorten

 • Bouw van en toezicht op nestgelegenheid voor vogels (met name steenuil, kerkuil, slechtvalk)
 • In kaart brengen van broedvogels
 • Toezending van gegevens voor wetenschappelijke doeleinden
 • Het registreren en beschermen van onze inheemse vleermuissoorten. Creëren van nieuwe broedplaatsen en plaatsen voor overwintering
 • Zorg voor paaigronden en instandhouding en verbetering van biotopen van amfibieën en reptielen
 • Monitoring en bescherming van vlinders, sprinkhanen, wilde bijen en andere insecten. Deelname aan dagvlindermonitoring voor Duitsland
 • Deelname aan het weideproject “Blühendes Leben – mehr Artenvielfalt für den Kreis Borken” (Bloeiend leven – meer biodiversiteit voor het district Borken)

Wij zorgen voor ons cultuurlandschap
Wij leven in een cultuurlandschap dat zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Wij zorgen voor dusdanige habitats waaraan planten en dieren zich hebben aangepast:

 • Snoeien van hagen
 • Snoeien van knotbomen
 • Onderhoud van vijvers en andere wateren
 • Openhouden van spoorweghellingen

Wij verrichten ook regelmatig grensoverschrijdend werk, d.w.z. wij werken samen met onze Nederlandse buren en vrienden aan beide zijden van de grens.

Wij geven informatie d.m.v.

 • lezingen, seminars, tentoonstellingen
 • excursies en natuurhistorische uitstapjes
 • presentatie van onze werkzaamheden om de twee jaar
 • regelmatige publicaties

Wij steunen kinderen en jongeren d.m.v. de NABU Natuurbeschermingsjeugd (NAJU).
In kleine groepjes leren kinderen en jongeren spelenderwijs over dieren en planten en hoe ze die kunnen beschermen.

Tot de vereniging NABU-Kreisverband Borken e. V. behoren de plaatselijke groepen in de gemeenten van het district Borken. Er is vast wel een groep bij u in de buurt. Klik op de groep waarover u meer wilt weten.

Steun actief de NABU-districtsvereniging in Borken en doe mee
Om onze kinderen en kleinkinderen een mooie, natuurlijke wereld na te laten, hebben we veel mensen nodig die natuurbescherming ter plaatse realiseren – hetzij door actieve deelname, als lid van de NABU of door een donatie. Hier kunt u zien hoe u uw bijdrage aan de NABU kunt leveren:

Lid worden
U kunt ook een lidmaatschap cadeau doen!

Donaties graag op de volgende rekening:

NABU-Kreisverband Borken e. V.
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE88401545300002015295

U kunt een betaalomschrijving toevoegen!